கட்டுடைந்த நதியாய் புரிதல்..

நம் தசை ரத்தம் நரம்புமண்டலம்
உறுப்புகள் அனைத்தையும் தாண்டி
நம் டிஎன்ஏவுக்குள் ஊடுருவி
ஒரு பேனா சுழன்று கொண்டிருக்கிறது
நம்மை உண்மை மனிதர்களாய்
உருவாக்கி உருமாற்றி கொண்டிருக்கிறது

நடுக்கடலில் சிப்பியில் முத்து;
சர்ப்பம் பலவருடம் காத்து கக்கும் மாணிக்கம்;
டைனோசார்கள் புதைந்து மக்கி உருவாகிய கச்சா எண்ணெய்;
உலகமே காத்துதான் அற்புதங்கள் படைக்கின்றது.
நீ மட்டும் ஏன் அவசரப்படுகிறாய் தோழா?
சார்ஜரின் LED ஒளியும்
ஜன்னலில் ஊடுருவ முயற்சிக்கும்
தை மாலை மெல்லிய கதிரொளியும்
இணைந்து சஞ்சரிக்கும் மாயப்பொழுதில்
நம் உலகியல் தாண்டிய ஒரு உன்னத உணர்வு..
அது நம்மை வாழவைக்கும் யோகா பேனாவே!
என்ற உணர்தல் நிமித்தம் பூத்த பூரிப்பு..

twitter and pen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s