தமிழக மக்களின் மனசாட்சி-புதிய தலைமுறை சர்வேக்கள் மூலமான பிரதிபலிப்புகளின் சிறிய தொகுப்பு

1.எதிர்கட்சிகள் சட்டமன்றத்திலிருந்து அடிக்கடி வெளிநடப்பு செய்வது

அ.ஊடக விளம்பரத்திற்காக—19/54. =35%

ஆ.அவர்களுக்கு வேறு வழியில்லை—13/54  =24.07%

இ.ஆளும் கட்சியின் ஆணவத்தினால்—22/54  =40.74%

walkout

2.வன்முறை மூலம் கருத்து சுதந்திரத்தை அடக்க முயல்வதின் நோக்கம்

அ.அச்சத்தை ஏற்படுத்துவது—33/50=66%

ஆ.விளம்பரம் தேடிக் கொள்வது—12/50=24%

இ.கருத்தில்லை—5/50=10%

Use of Violence as a tool to curb the freedom of expression-survey

3.வெளியான ரயில்வே பட்ஜெட்டில் 

இனிமேல் 120 நாட்கள முன் ரயிலில் பயணச்சீட்டுக்களை முன் பதிவு செய்யலாம் என்ற அறிவிப்பு 

அ. வரவேற்கத்தக்கது–22/50 =44%

ஆ பயனில்லை—22/50 =44%

(கடைசி நேரத்தில் பயணங்கள் முடிவு செய்பவர்களுக்கு பயணச் சீட்டு கிடைக்காது.)

இ. கருத்தில்லை—6 =12%

railwayBudget Survey

4.ஹிந்தி சர்வே–5 கேள்விகள்

hindi1

் hindi2 hindi3 hindi4 hindi5

5.உங்கள் பகுதியில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் பணிகள் மந்தமாக இருக்கிறதா?

1.ஆம்—33/42=78.57%

2.இல்லை–4/52=9.52%

3.கருத்து இல்லை—5/52=11.91%

government office-survey result

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s